संत वांग्मय

संत वांग्मय हा महाराष्ट्राचा मोठा वारसा. दासबोध वाचून बरीच वर्ष झाली होती. पुन: वाचायला सुरवात करताना एक विचार मनांत आला. नारायण, (रामदास ) याची वधू काशी बोहल्यावर उभी डोळ्यासमोर राहिली.केवळ … Read moreसंत वांग्मय

Tuch Hya Srushticha Aadi – Sarita Wagh

तूच या सृष्टीचा आदितुझ्यातच विलीन अनंत तूच विखुरलास अंश होऊनि धरणीवर या जीवात प्रत्येकतूच माझे नित्य ध्येय तूच माझा आराध्य देवतूच अंधारात प्रकाश होऊनिवाट दाखविसी आम्हा नेहमीतूच होऊनि शब्द येशीविचारांमध्ये माझ्या मनी अश्रू होऊनि … Read moreTuch Hya Srushticha Aadi – Sarita Wagh